FRAMTIDSHIMMEL

2011: Framtidshimmel. Prosadikter & minnen. Megamanus. ”En intressant blandning av memoarbok och samhällskommentar /…/ En gripande biografisk skildring, både av en pojkes barndom och av ett land som knappt går att känna igen” (Eleni Schmidt).