FRIHET ÄR DET BÄSTA TING

2003: Frihet är det bästa ting. Cd-skiva med arkiverade Eyvind Johnson-inspelningar (plus en del gamla privatinspelningar) med tillhörande omfångsrikt texthäfte. Har utkommit som årsbok för Eyvind Johnson-sällskapets medlemmar.