MED ÖPPEN HAND

2013: Med öppen hand. Novellsamling. Megamanus. ”Oavsett vad som skildras är humor viktigt för berättandet, i form av berättarens stilla kommentarer till vad som händer, eller helt enkelt som fyndiga formuleringar. Mångfalden är brokig i god bemärkelse. Ingen novell är den andra lik, till det bidrar Gustavssons stilistiska variationer: perspektivbyten och pricksäkra dialoger och hans övergripande goda svenska” (Birger Hedén, Dala-Demokraten).