Om mig

Fil. mag. (språk, litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria). Journalistiskt verksam sedan 1978, huvudsakligen som frilans, och framför allt som kulturskribent och resejournalist.

Medlem i Sveriges författarförbund, Svenska journalistförbundet, Frilans riks, Publicistklubben och Swedish Travel Writers Association.

Innehavare av Ovanmyra kulturhus; ett av få privata kulturhus i Sverige. Läs mer på www.ovanmyrakulturhus.se

bjorn.gson@spray.se

Tel. 0760 220037

Utbildning:

* 3-årigt gymnasium, humanistisk linje

* Terminslång kurs i engelska språket och om engelskt samhällsliv, Brighton, 1976

* Högskoleutbildning: fil. mag. (225 poäng – bl.a. 80 p. litteraturvetenskap; 40 p. idé- och lärdomshistoria; 20 p. svenska; 20 p. tyska; 20 p. engelska samt 10 p. ekonomisk historia.)

* Studier i litteratur- och teatervetenskap vid Humboldt-universitetet i Berlin (1993), men parallellt också på Freie Universität, Berlin. Därtill studier i samtida tysk skönlitteratur, Freie Universität, april 2014.

* Stipendievistelser i Berlin respektive Wien (två gånger i vardera staden) för att studera respektive lands musikkritik.

*2016 fick jag göra en studievistelse på Frankfurter Allgemeine Zeitungs kulturredaktion, Frankfurt am Main.

*2017: Studiebesök på New York Times kulturredaktion i New York.

Yrkesverksamhet:

* Journalist (bl.a. lokalredaktör i Torsby, Hagfors och Malung) på Nya Wermlands-Tidningen (diverse vikariat under perioden 1978-1983); volontär (senare fast anställd journalist) på Trosa tidning (1978-1979); journalist på Södertälje Allehanda (1979); journalist på Värmlands Folkblad (1980). I samtliga fall även därtill verksam som fotograf.

* Medverkan på studentkårens radio, Göteborg, där jag flera gånger även var programansvarig för sändningarna. Även involverad i radioteaterproduktion.

* Kulturskribent och kritiker, knuten på frilansbasis till Nya Wermlands-Tidningens kultursida, 1982-1989.

* Reporter, nyhetsuppläsare och programmakare vid Radio Trestad, nuvarande Radio Väst (Sveriges Radio), sommaren 1980 samt av och till under de närmast följande åren; dessutom teaterrecensent vid Radio Sjuhärad (Sveriges Radio), 1993.

* Teaterkritiker på Arbetet, Göteborg, tidigt 1980-tal.

* Korrekturläsare på såväl Expressen som Aftonbladet, 1988; 2000–2006 vikarierande korrekturläsare på Nerikes Allehanda, Örebro.

* Korrekturläsare på Sveriges riksdag periodvis mellan 1989 och 1991; under en kortare tid även språkgranskare hos riksdagsstenograferna. Alltsedan 1990-talet verksam som korrekturläsare för en rad bokförlag (Ordfront, Carlssons, m.fl.). Under många år läste jag korrektur åt Thompsonkoncernen, som utger Karnov, lagtexter inklusive kommentarer. Jag har periodvis även läst korrektur för Norstedts Juridik.

* Inhoppare på Nerikes Allehandas taltidningsredaktion 1998–2000.

* Recensent knuten på frilansbasis till Nerikes Allehandas kultursida 1990–2006, och sedan åter från 2016, främst inom områdena litteratur och teater (huvudkritiker vad gäller teaterbevakningen); under senare år dessutom tidningens huvudkritiker avseende bevakningen av klassisk musik (från våren 2002 därtill musikkrönikör med återkommande krönikor om musik). Har under en följd av år även bevakat allehanda musikfestivaler, exempelvis Musik vid Siljan, folkmusikfestivalen i Falun och en rad kammarmusikfestivaler.

* Musik- och litteraturkritiker på Falu-Kuriren 2006—2007. Åter medarbetat där från 2015 och framåt.

* Under många år flitig medarbetare (främst som kritiker) på teatertidskriften Entré (utgiven av Riksteatern).

* Litteraturkritik och essäer för Allt om Böcker, Horisont, Artes m.fl. tidskrifter från och med 1990-talet.

* Mångårig recensent för Bibliotekstjänst samt författare av essäer för deras folder-serie om litteratur och författarskap.

* Medarbetare i konstmusiktidskriften OPUS, där jag bl.a. skrivit en översikt om musiklivet i London och en översikt om underground-opera i Berlin. Med mera.

* Kritiker och resejournalist på Tidningen Kulturen, där jag även är en av tidningens fasta krönikörer.

* Krönikör och medarbetare på tidskriften Tidig musik.

* Krönikör och medarbetare på Kulturdelen, www.kulturdelen.com; en mycket välbesökt sajt där jag bl.a. skriver researtiklar under egna vinjetten ”Resor”, dels litteraturtexter under vinjetten ”Gustavssons bokhylla”.

* Musik- och litteraturkritiker i Dala-Demokraten 2006—2015, där jag publicerat mängder av recensioner, litteratur- och musikkrönikor samt varje månad krönikor under vinjetten ”Gustavssons kulturspaning”.

* Alltsedan 1990-talet frilansuppdrag för en rad dagstidningar, såsom Mittmedia, Blekinge Läns Tidning, Bohusläningen, Dagens Nyheter, Sundsvalls Tidning och Norrländska Socialdemokraten.

* Sedan hösten 2015 frilans för tidningen Land.

* Frilansjournalist (huvudsakligen resejournalist) på tidningen Kvällsstunden (40 000 i tryckt upplaga); till stor del som resejournalist.

* Egen vinjett med litteraturkritik/krönikor på Litteraturmagazinet; Sveriges största litteraturmagasin; nättidskrift med 500 000 läsare

* Medarbetar som musikjournalist och recensent i musiktidskriften Lira (folk- och världsmusik).

* Sedan år 2014 medarbetare på Villatidningen (över en miljon i tryckt upplaga) där jag i varje nummer skriver en bilkrönika och en resekrönika. Jag svarar också för årsvisa artikelserier med skilda teman; exempelvis 2017 om den svenska villans historia från år 1900 och framåt.

* Sedan 2016 frilans som kritiker/kulturskribent på Mittmedia, främst som musikrecensent.

* Sedan 2015 resejournalist för Resekoll; en av Sveriges största professionella sajter för resejournalistik, med Christian von Essen som redaktör.

* Från 2017 litteraturkritiker på finlandssvenska dagstidningen Vasabladet (m.fl. tidningar, ingående i koncernen hssmedia.fi)

* Från 2017 fast medarbetare (som resejournalist) på Resetips, www.resetips.com; Sveriges populäraste resetidning på internet med ca 50 000 besökare/månad. Skriver om resor, hotell, restauranger, resmål etc.

* Från år 2016 håller jag heldagskurser i korrekturläsning på Stockholms skrivbyrå.

* Från februari 2017 en av kulturtidskriften Opulens fasta medarbetare. Skriver exempelvis där en musikkrönika varannan vecka. www.opulens.se

* Från 2018 reseskribent på webbsidan Secret escapes (med över 1,1 miljon svenska medlemmar).

* * * Åren 2000—2007 var jag styrelsemedlem i Eyvind Johnson-sällskapet.

Under första halvåret 2012 var jag ordförande i Föreningen Dalhallas vänner, FDA; den förening som alltsedan starten av Dalhalla svarat för all administration och produktion av opera på Dalhalla.

Sedan 2016 är jag styrelseledamot i föreningen för svenska resejournalister, Association of swedish travel writers.

Jag arrangerar också kulturprogram i Ovanmyra kulturhus; ett f.d. missionshus i Siljansbygden som jag förvärvat i syfte att ha det som just ett privat kulturhus. (Jag bedriver programverksamhet där alltsedan 2010. Verksamheten invigdes av Björn Ranelid; ett evenemang där invigningen direktsändes av SVT Gävle/Dalarna. Bland många artister som framträtt: Ale Möller & hans band, Tobias Ringborg, Michael Weinius, Marie Bergman, Finn Zetterholm, Lars Roos, Göran Greider, Håkan Hagegård; sammanlagt har det hittills gett långt över hundra konserter).

Från hösten 2016 frilansuppdrag som reseledare på Ekmanresor, Stockholm. Tidigare reseledare på Meta-resor, Örebro.

Från 2016: Medarbetare på redaktionen för Svenskt översättningslexikon, utgiven av Södertörns högskola, där jag skriver biografier om svenska översättare genom tiderna.

Från 2016: recensioner och artiklar för Mittmedia (sammanlagt ett 30-tal tidningar som sammantaget trycks i uppemot 500 000 ex).

Jag har hållit ett antal föreläsningar om litteratur och musik samt även hållit ett midsommartal vid Boda gammelgård i Dalarna (2016).

Våren 2017: anställd av folkhögskolan i Kista (Stockholm) för att ansvara för och genomföra en kurs i nordisk litteraturhistoria.

Våren 2017: Knuten som korrekturläsare till Järna kommunikation.

Våren 2018: Kursansvarig och kursledare för två kurser (vardera à 5– 6 undervisningstillfällen) på folkbildningsinstitutionen Birkagården, Stockholm (en kurs om svensk geografi; en kurs om västerländsk musikhistoria).