RESEBREV

2006: Resebrev. Resebrev från 1920-talets Europa (och framåt), skrivna av Eyvind Johnson. Med inledning och kommentarer av utgivaren. Modernista.