SOM ÄNNU LYSER GRÖNT

2002: Som ännu lyser grönt. Min första diktsamling. Utgiven på Fyra krumelurer förlag, i serien Ars poetica, tillägnad ny svensk lyrik. ”En välskriven och vemodigt vacker diktbok” (Bibliotekstjänst). ”Björn Gustavssons förmåga att i en komprimerad helhet skildra händelser, känslor och minnen vittnar om stor diktarkonst.” (Kerstin Gustafson, Café Crème). ”En bok som man verkligen vill rekommendera. Den är både sagolik och verklighetsnära. Den är fylld av ett levande själsligt språk som står naturen nära” (Percival, Stockholms fria tidning).