VÄRLDEN I SKÄRVOR

2010: Världen i skärvor. Korta texter om stort och smått (politik, trender, kultur m.m.), skrivet under perioden 2007–2010. Förlag: Alba.nu